Home 2018-03-16T13:24:48+00:00
Till dig i nian:

En framtid med spets.

Spetsutbildning på gymnasiet
– vägen till din drömutbildning

Välj utbildning
Hitta utbildning

Om.

Vad är en spetsutbildning?

Har du ett speciellt intresse eller en särskild talang? Passa på att utveckla din förmåga under gymnasietiden – och gör den till en dröm­utbildning! Genom att gå en spetsutbildning får du nyckeln till en framtid med oändliga möjligheter.

På en spetsutbildning få du chansen att fördjupa dina kunskaper, tillsammans med andra som delar ditt stora intresse. Du går i en vanlig klass och läser alla ämnen ihop med dina klasskompisar – utom just ditt specialintresse.

Dina profilämnen läser du i snabbare takt, med hjälp av välutbildade och engagerade lärare. Här får du chansen att bli utmanad och ta vara på hela din kapacitet, något som gör dig väl förberedd för vidare studier. Samtidigt är det förstås både spännande och kul!

Du får också möjlighet att läsa vissa universitetskurser redan på gymnasiet. En möjlighet som öppnar ännu fler dörrar mot framtiden!

Vad brinner just du för? Kanske är det matematik, naturvetenskap eller hållbarhetsfrågor. Musik, film eller teater? Eller språk, samhällskunskap och historia? Det är kanske eget företag som är din dröm eller att bli forskare. Oavsett vad, har du hittat rätt.

Av elever för elever – en film om spetsutbildning >

Välkommen!
Föreningen för Sveriges spetsutbildningar

Din guide.

Våra spetsutbildningar

Karta.

Var i Sverige finns utbildningarna?

Här hittar du de spetsutbildningar som är med i Föreningen för Sveriges spetsutbildningar, från Luleå i norr till Lund i söder. Alla utbildningar har riksintag, så du kan söka till dem oavsett var du bor i Sverige.

Om oss.

Föreningen för Sveriges spetsutbildningar

I dag finns det 16 teoretiska spetsutbildningar i Sverige, som är beviljade av Skolverket. På den här portalen hittar du en guide till dessa utbildningar. Vi som står bakom portalen är Föreningen för Sveriges spetsutbildningar.

För att en skola ska få starta en teoretisk spetsutbildning krävs en hel del. Det behövs bland annat utomordentligt skickliga lärare, hög kvalitet och god kontakt med högskola och universitet.

Skolverket har beviljat tillstånd för teoretiska spetsutbildningar inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap och humaniora (språk och historia). De här utbildningarna bedrivs som en försöksverksamhet med ett sista intag höstterminen 2021.

Bakom den här portalen står Föreningen för Sveriges spetsutbildningar. Vi är ett intresse- och samverkansnätverk för de gymnasier i Sverige som har tillstånd att bedriva spetsutbildning som försöksverksamhet. I dag organiserar vi 12 av verksamhetens 13 gymnasier och 15 av totalt 16 program.

Vår förening vill verka för att

  • spetsutbildningarna blir permanenta på gymnasiet (efter försöksverksamheten)
  • spetselever belönas med extra meritpoäng
  • spetsutbildningar ges samma ekonomiska stöd som riksidrottsgymnasier.

Vill du veta mer? Läs gärna den här debattartikeln som är publicerad i Svenska Dagbladet.

Inom föreningen tar vi också vara på och utvecklar de erfarenheter och den kunskap som alla bidrar med under försöksverksamheten: skolledningar, lärare och elever. Vi har även en kontinuerlig dialog med Skolverket.

Läs mer Skolverkets egen webbplats, både om försöksverksamheten och de övriga spetsutbildningar som finns i Sverige.

Kontakt.

Om du har frågor eller funderingar som rör föreningen
så är du välkommen att kontakta oss:

Föreningen för Sveriges spetsutbildningar
Föreningen för Sveriges spetsutbildningar
c/o Europaskolan Strängnäs
Storgatan 2
645 30  Strängnäs


Ordförande

Göran Hillgren
Telefon: 070-542 99 92
E-post: goran.hillgren@europaskolan.se


Styrelseledamöter

Malin Dahlgren
Telefon: 046-35 73 15

E-post: malin.dahlgren@lund.se

Isabella Stern
Telefon: 0708-61 04 56

E-post: isabella.stern@vrg.se

Jerker Öström
Telefon: 021-39 07 29

E-post: jerker.ostman@vasteras.se

Maria Nicolai
Telefon: 0730-22 75 17

E-post: maria.nicolai@educ.goteborg.se

Aktuellt.

Här hittar du aktuella händelser inom föreningen Sveriges spetsutbildningar.

Föreningen Sveriges Spetsutbildningar kallar till årsmöte fredagen den 23 mars kl 10.30 i Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm.

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12. Val av:

    a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
    b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
    c) 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
    d) 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
    e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.