Till dig i nian – Spetsutbildningar på gymnasiet!

Har du ett specialintresse eller en särskild talang du vill utveckla under gymnasiet? Brinner du för exempelvis matematik, naturvetenskap, språk, historia, ekonomi, entreprenörskap eller hållbarhetsfrågor? Eleverna på spetsutbildningarna har möjlighet att fördjupa sina intressen och kunskaper och når långt i sina profilämnen och får mycket goda resultat. Skolorna har riktigt duktiga och engagerade lärare med spännande universitetskontakter och du har möjlighet att läsa universitetskurser under gymnasietiden. Vill du bli utmanad, träna vetenskapliga arbetssätt och bli mer förberedd för vidare studier så är en spetsutbildning något för dig!

Studiebesök CERNElever från Lund på studiebesök i CERN

karta över sverige

Föreningen för Sveriges spetsutbildningar

Skolverket har beviljat 20 teoretiska spetsutbildningar inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap och humaniora. För att en skola ska få starta en teoretisk spetsutbildning krävs en hel del. Utomordentligt skickliga lärare, hög kvalitet och god kontakt med högskola och universitet är en del av förutsättningarna.

Föreningen är ett intresse- och samverkansnätverk för de gymnasier i Sverige som har tillstånd att bedriva försöksverksamhet med teoretisk spetsutbildning. Föreningen organiserar 17 av försöksverksamhetens 18 gymnasier.

Föreningen för Sveriges spetsutbildningar verkar bland annat för att:

  • spetsutbildningarna permanentas på gymnasiet
  • spetselever belönas med extra meritpoäng
  • spetsutbildningar ges samma ekonomiska stöd som riksidrottsgymnasier

Läs mer om detta i den debattartikel som vi fick publicerad i SvD i maj i år.

Inom föreningen tar vi också tillvara på och utvecklar de erfarenheter och den kunskap som skolledningar, lärare och elever tillsammans bidra med under försöksverksamheten. Vi har också en kontinuerlig dialog med Skolverket som är ansvarigt för försöksverksamheten.

Här kan du läsa mer om utbildningarna, träffa lärare och elever och så småningom ta del av vad som händer på spetsutbildningarna genom bloggar, filmer och bilder.

Läs mer här »