Till dig i nian:

En framtid med spets.

Spetsutbildning på gymnasiet
– vägen till din drömutbildning

Välj utbildning
Hitta utbildning

Om.

Vad är en spetsutbildning?

Har du ett speciellt intresse eller en särskild talang? Passa på att utveckla din förmåga under gymnasietiden – och gör den till en dröm­utbildning! Genom att gå en spetsutbildning får du nyckeln till en framtid med oändliga möjligheter.

På en spetsutbildning få du chansen att fördjupa dina kunskaper, tillsammans med andra som delar ditt stora intresse. Du går i en vanlig klass och läser alla ämnen ihop med dina klasskompisar – utom just ditt specialintresse.

Dina profilämnen läser du i snabbare takt, med hjälp av välutbildade och engagerade lärare. Här får du chansen att bli utmanad och ta vara på hela din kapacitet, något som gör dig väl förberedd för vidare studier. Samtidigt är det förstås både spännande och kul!

Du får också möjlighet att läsa vissa universitetskurser redan på gymnasiet. En möjlighet som öppnar ännu fler dörrar mot framtiden!

Vad brinner just du för? Kanske är det matematik, naturvetenskap eller hållbarhetsfrågor. Musik, film eller teater? Eller språk, samhällskunskap och historia? Det är kanske eget företag som är din dröm eller att bli forskare. Oavsett vad, har du hittat rätt.

Av elever för elever – en film om spetsutbildning >

Välkommen!
Föreningen Sveriges spetsutbildningar

Din guide.

Våra spetsutbildningar

Karta.

Var i Sverige finns utbildningarna?

Här hittar du de spetsutbildningar som är med i Föreningen Sveriges spetsutbildningar, från Luleå i norr till Lund i söder. Alla utbildningar har riksintag, så du kan söka till dem oavsett var du bor i Sverige.

Om oss.

Föreningen Sveriges spetsutbildningar

För att en skola ska få starta en spetsutbildning krävs en hel del. Det behövs bland annat utomordentligt skickliga lärare, hög kvalitet och god kontakt med högskola och universitet.

Skolverket har beviljat tillstånd för teoretiska spetsutbildningar inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap, teknik och humaniora (språk och historia). De här utbildningarna bedrivs som en försöksverksamhet med ett sista intag höstterminen 2021.

Permanenta spetsutbildningar finns sedan tidigare inom estetiska ämnen som bild, formgivning, musik, dans och teater.

Bakom den här portalen står Föreningen Sveriges spetsutbildningar. Föreningen startade 2009 som ett nätverk men är sedan 24 mars 2018 en formell ideell förening.

Vi organiserade ursprungligen enbart teoretiska spetsutbildningar. Sedan ombildningen till formell förening har vi även öppnat upp för estetiska spetsutbildningar, det vill säga samtliga spetsutbildningar som finns i Sverige.

Föreningen omfattar år 2019 90 procent av landets teoretiska spetsutbildningar, vilket är detsamma som 15 skolor av totalt 18. Vidare har föreningen fem medlemsskolor som erbjuder sju estetiska utbildningar. Tre av dem har gått med i föreningen i år, två finns med sedan tidigare då de både erbjuder estetiska och teoretiska spetsutbildningar.

Vår förening verkar för att

  • alla spetsutbildningar blir permanenta på gymnasiet oavsett inriktning
  • spetselever ges meritpoäng för spetskurserna för att inte missgynnas vid intagningen till fortsatta studier
  • spetsutbildningar ges samma ekonomiska stöd som riksidrottsgymnasier
  • utveckla undervisningen och metodiken inom spetsutbildningen
  • stärka samarbetet mellan föreningens medlemsskolor.

Inom föreningen tar vi också vara på och utvecklar de erfarenheter och den kunskap som alla bidrar med under försöksverksamheten och i de permanenta spetsutbildningarna: skolledningar, lärare och elever. Samarbetet har varje år befästs med föreningens höstkonferens. Vi har även en kontinuerlig dialog med Skolverket.

Läs mer på Skolverkets egen webbplats, både om försöksverksamheten och de övriga spetsutbildningar som finns i Sverige.

Kontakt.

Om du har frågor eller funderingar som rör föreningen
så är du välkommen att kontakta oss:

Adress

Föreningen Sveriges spetsutbildningar
c/o Zadig
Trädgårdsgatan 14a
223 53 lund


Styrelsen 2019

Ordförande:

Maria Hahne
Luleå Gymnasieskola, Kungsfågeln, Repslagargatan 4, Luleå
070-387 23 30

maria.hahne@skol.lulea.se

Vice ordförande:

Thomas Axelsson
Europaskolan Strängnäs, Storgatan 2, 645 33 Strängnäs
0152-33 11 00, 070-235 99 22

thomas.axelsson@europaskolan.se

Sekreterare:

Anna Eriksson
Tumba Gymnasium/Xenter, Utbildningsv 4, 147 40 Tumba
070-866 92 20

anna.eriksson@botkyrka.se

Kassör:

Sverker Zadig
Spyken, Box 2003, 220 02 Lund
046-359 78 84, 070-513 49 67

sverker.zadig@lund.se

Ledamot:

Pär Sundbaum
Utbildningskontoret, Borås stad,
033-35 77 65

par.sundbaum@boras.se

Ledamot:

Marcus Boljang
Rudbecksgymnasiet, Kungsgatan 31–33, 701 35 Örebro
019-21 65 69, 072-142 77 95

marcus.boljang@orebro.se

Ledamot:

Åse Gustafsson
Gullmarsgymnasiet, Rinkenäsgatan 2, 453 30 Lysekil
0523-61 32 82, 070-521 92 82

ase.andren-gustafsson@lysekil.se

Aktuellt.

Här hittar du aktuella händelser inom Föreningen Sveriges Spetsutbildningar.

Håll utkik efter kallelse för årsmötet 2021 – Föreningen Sveriges Spetsutbildningar (Endast för medlemmar)

Årsmötet planeras att äga rum fredag 19/3 2021
Vi planerar för Finlandshuset, kallelse/inbjudan skickas i sedvanlig ordning.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Välkomna till Årsmötet, Föreningen Sveriges Spetsutbildningar (Endast för medlemmar)

Tid: 31 mars 2020  kl 08.30 – ca 16.00

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

OBS!

ÅRSMÖTET KOMMER ATT SKE DIGITALT! SAMTLIGA MEDLEMMAR HAR FÅTT UTSKICK MED INFORMATION OM DETTA.

Årsmötet inleds som vanligt med en kort lägesrapport från föreningens medlemsskolor, vilka styrkor o utmaningar har vi idag.
Årsmötet är också kombinerat med den konferens vi genomfört sedan 2010.

Vi har glädjen att få presentera konferensens föreläsare, SPSMs Pia Rehn Bergander. Hon är även snart aktuell med en kommande bok om 2E, elever med särskilt hög begåvning och NPF. Jag och Thomas Axelsson hade förmånen att delta under Nordiska Talangkonferensen där Pias föreläsning och arbete var mycket uppskattat.

Program:

08.30-09.00 Mingel och välkomstfika

09.00-11.00 Årsmöte

11.00-12.00 Föreläsare Pia Rehn Bergander

12.00-13.00 Lunch, Finlandshuset

13.00-14.45 Forts föreläsare Pia Rehn Bergander

14.45-15.00 Fika

15.00-16.00 Rapport Skolverket*, diskussion om framtida frågor

  • Eftersom Skolverket ännu inte har återkommit med svar om deltagande så bereder vi plats för dem under eftermiddagen. Vi vill gärna få en uppdatering hur arbetet fortskrider kring regeringsuppdraget. Under konferensen kommer vi diskutera denna viktiga fråga.

Vill gärna ha svar snarast avseende deltagande.

Föreningen står för gemensamma konferenskostnader (lokaler o föreläsare).

Mat, logi och resor bekostas av deltagande skolor.

Kallade skolor:

ABB gymnasiet ,Västerås

Apelrydsskolan, Båstad

Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola, Västerås
Danderyds gymnasium, Danderyd

De Geergymnasiet, Norrköping

Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona

Europaskolan, Strängnäs

Gullmarsgymnasiet, Lysekil

Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg

IHGR, International High School of the Gothenburg Region, Göteborg

Karolinska gymnasiet, Örebro

Katedralskolan, Lund

Luleå Gymnasieby, Luleå

Lunds Dans- och musikalgymnasium

Polhemsskolan, Lund

Rudbecksgymnaiet, Örebro

Spyken, Lund

S:t Botvids gymnasium, Botkyrka

Sturegymnasiet, Halmstad

Sven Eriksonsgymnasiet, Borås

Xenter/Tumba gymnasium, Botkyrka

Viktor Rydbergs Gymnasium, Djursholm

Apelrydsskolan, Båstad

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar

Maria Hahne

Ordförande Föreningen Sveriges Spetsutbildningar

O.s.a. vecka 10 till Maria Hahne

Försöksverksamheten med spetsutbildningar förlängs med två år (uppdat 2020)

Förlängningen hänger samman med att Skolverket fått i uppdrag att föreslå hur försöksverksamheten med spetsutbildningar kan ersättas av permanenta spetsutbildningar. Ändringarna har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Mer information (Regeringen, viktiga lagar och förordningar inför årsskiftet 19/20)

Skolverket bad om Föreningens syn på följande fråga:

Möjligheten för elever att inom ramen för spetsutbildningen kunna läsa kurser på

högskola eller universitet även på Riksrekryterande Estetiskt spetsprogram“.

FSS svar till Skolverket kan ni läsa här:

FSS svar till Skolverket

Vi har lämnat in en skrivelse till Utbildningsutskottet angående estetiska ämnen:

Föreningen Sveriges Spetsutbildningar – FSS ser det som angeläget att ett estetiskt obligatoriskt ämne återinförs på gymnasiet. Vi hoppas att ni har möjlighet att ta del av våra synpunkter i den bifogade skrivelsen. 

Den har även gått med kopia till Utbildningsdepartementet och Skolverket

Bifogade dokument kan ni läsa här:

FSS – Skrivelse angåend estetiskt ämne på gymnasniset >
Bilaga 1 – Ann Bamford yttrande 2011 >
Bilaga 2 – PM Estetisk utbildning >

Föreningen Sveriges spetsutbildningar välkomnar er till Höstkonferens den 10-11 oktober , Spyken – Lund.

Klicka på inbjudan nedan.

Program Hostkonferens FSS

Bli Medlem.

Hej!

Hej!

Vill ni bli medlemmar i vår förening FSS så skickar ni en ansökan till föreningens ordförande Maria Hahne, e-post: maria.hahne@skol.lulea.se, tillsammans med kontakt- och faktureringsuppgifter samt www-adress till er skola.

Medlemskap kostar 3.000 kr/år. Vill skolan vara med på FSS-hemsida www.spetsutbildningar.se  (med en kort presentation samt länkar till er/era spetsutbildningar) är kostnaden 5000 kr för en spetsutbildning samt 3000 kr för den andra spetsutbildningen. För 3 eller fler spetsutbildningar är kostnaden ytterligare 1000 kr för var och en av dessa. Detta är engångskostnader för arbetet med att lägga upp materialet på hemsidan. För mer information klicka på länken nedan. Vid frågor kontakta någon i styrelsen.

Mer information