Till dig i nian:

En framtid med spets.

Spetsutbildning på gymnasiet
– vägen till din drömutbildning

Om.

Vad är en spetsutbildning?

Har du ett speciellt intresse eller en särskild talang? Passa på att utveckla din förmåga under gymnasietiden – och gör den till en dröm­utbildning! Genom att gå en spetsutbildning får du nyckeln till en framtid med oändliga möjligheter.

På en spetsutbildning få du chansen att fördjupa dina kunskaper, tillsammans med andra som delar ditt stora intresse. Du går i en vanlig klass och läser alla ämnen ihop med dina klasskompisar – utom just ditt specialintresse.

Dina profilämnen läser du i snabbare takt, med hjälp av välutbildade och engagerade lärare. Här får du chansen att bli utmanad och ta vara på hela din kapacitet, något som gör dig väl förberedd för vidare studier. Samtidigt är det förstås både spännande och kul!

Du får också möjlighet att läsa vissa universitetskurser redan på gymnasiet. En möjlighet som öppnar ännu fler dörrar mot framtiden!

Vad brinner just du för? Kanske är det matematik, naturvetenskap eller hållbarhetsfrågor. Musik, film eller teater? Eller språk, samhällskunskap och historia? Det är kanske eget företag som är din dröm eller att bli forskare. Oavsett vad, har du hittat rätt.

Av elever för elever – en film om spetsutbildning >

Välkommen!
Föreningen Sveriges spetsutbildningar

Karta.

Var i Sverige finns utbildningarna?

Du hittar spetsutbildningar som är med i Föreningen Sveriges spetsutbildningar, från Luleå i norr till Lund i söder. Alla utbildningar har riksintag, så du kan söka till dem oavsett var du bor i Sverige.

Om oss.

Föreningen Sveriges spetsutbildningar

För att en skola ska få starta en spetsutbildning krävs en hel del. Det behövs bland annat utomordentligt skickliga lärare, hög kvalitet och god kontakt med högskola och universitet.

Skolverket har beviljat tillstånd för teoretiska spetsutbildningar inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap, teknik och humaniora (språk och historia). De här utbildningarna bedrivs som en försöksverksamhet med ett sista intag höstterminen 2024.

Permanenta spetsutbildningar finns sedan tidigare inom estetiska ämnen som bild, formgivning, musik, dans och teater.

Bakom den här portalen står Föreningen Sveriges spetsutbildningar. Föreningen startade 2009 som ett nätverk men är sedan 24 mars 2018 en formell ideell förening.

Vi organiserade ursprungligen enbart teoretiska spetsutbildningar. Sedan ombildningen till formell förening har vi även öppnat upp för estetiska spetsutbildningar, det vill säga samtliga spetsutbildningar som finns i Sverige.

Föreningen omfattar år 2019 90 procent av landets teoretiska spetsutbildningar, vilket är detsamma som 15 skolor av totalt 18. Vidare har föreningen fem medlemsskolor som erbjuder sju estetiska utbildningar. Tre av dem har gått med i föreningen i år, två finns med sedan tidigare då de både erbjuder estetiska och teoretiska spetsutbildningar.

Vår förening verkar för att

  • alla spetsutbildningar blir permanenta på gymnasiet oavsett inriktning
  • spetselever ges meritpoäng för spetskurserna för att inte missgynnas vid intagningen till fortsatta studier
  • spetsutbildningar ges samma ekonomiska stöd som riksidrottsgymnasier
  • utveckla undervisningen och metodiken inom spetsutbildningen
  • stärka samarbetet mellan föreningens medlemsskolor.

Inom föreningen tar vi också vara på och utvecklar de erfarenheter och den kunskap som alla bidrar med under försöksverksamheten och i de permanenta spetsutbildningarna: skolledningar, lärare och elever. Samarbetet har varje år befästs med föreningens höstkonferens. Vi har även en kontinuerlig dialog med Skolverket.

Läs mer på Skolverkets egen webbplats, både om försöksverksamheten och de övriga spetsutbildningar som finns i Sverige.

Kontakt.

Om du har frågor eller funderingar som rör föreningen
så är du välkommen att kontakta oss:

Adress

Föreningen Sveriges spetsutbildningar
c/o Zadig

Pillas väg 2 a
266 51 Vejbystrand


Styrelsen

Ordförande:

Pär Sundbaum
Utbildningskontoret, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
501 80 Borås stad

Telefon: 0768-88 77 65
E-post: par.sundbaum@boras.se


Vice ordförande:

Thomas Axelsson
Europaskolan Strängnäs
Storgatan 2
645 33 Strängnäs

Telefon: 0152-33 11 00, 070-235 99 22
E-post: thomas.axelsson@europaskolan.se


Sekreterare:

Karolin Sahlin
Lunds dans- och musikalgymnasium
Kiliansgatan 13
223 50 Lund

Telefon: 046-240 05 05
E-post: karolin.s@dansomusikal.se


Kassör:

Sverker Zadig
Pillas väg 2 a
266 51 Vejbystrand

Telefon: 070-513 49 67
E-post: sverker.zadig@telia.com


Ledamöter:

Åse Andrén Gustafsson
Hvitfeldtska gymnasiet
Rektorsgatan 2
411 33 Göteborg

Telefon: 0730-21 10 68
E-post: ase.gustafsson@educ.goteborg.se

Maria Hahne
Luleå gymnasieskola kvarteret Kungsfågeln
Repslagargatan 4
971 85 Luleå

Telefon: 070-387 23 30
E-post: maria.hahne@skol.lulea.se

Hans Jakobsson
ABB-gymnasiet
Robotvägen 4
721 36 Västerås

Telefon: 010-498 43 08
E-post: hans.jakobsson@abbgymnasiet.se

Aktuellt.

Här hittar du aktuella händelser inom Föreningen Sveriges Spetsutbildningar.

Tid: Fredagen den 15 mars 2024, 9.00–15.00 (drop-in-fika från 8.30).
Plats: Södra Latin, Skaraborgsgatan 14, Stockholm

Representanter för våra medlemsskolor är varmt välkomna att delta. Varje spetsutbildning som är medlem utser en person som har rösträtt på årsmötet, annars finns det inga begränsningar för hur många som deltar.

Alla medlemsskolor har rätt att skicka förslag/motioner till årsmötet. Dessa ska lämnas in i god tid före årsmötet för att styrelsen ska kunna bereda frågan. Välkommen att skicka in era motioner till: par.sundbaum@boras.se

Årskonferensen innehåller i stora drag:

  • Årsmötesförhandlingar
  • Representanter från Skolverket och Utbildningsdepartementet är inbjudna att informera, presentera och samtala med oss.
  • Tid för kollegialt utbyte och samverkan
  • Presentation av vår värdskola Södra Latin.

Fika och lunch serveras under dagen.

Välkomna!
Pär Sundbaum, ordförande i Föreningen Sveriges Spetsutbildningar

 

Skolverket har ingen ny information kring arbetet om att permanenta teoretiska spetsutbildningar. Återkoppling med information om pågående utredning, efter regeringsuppdraget Elever som snabbare når kunskapskraven, har efterfrågats och vi har belyst att de skolor som bedriver teoretiska spetsutbildningar uttrycker oro,  har frågor och funderingar och vi ser ett stort behov av att skyndsamt få information om hur utredningen fortlöper. Förfrågan om möte med föreningen, återkoppling med information finns hos Anna Ekström.

Försöksverksamheten med spetsutbildningar förlängs med två år (uppdat 2020)

Förlängningen hänger samman med att Skolverket fått i uppdrag att föreslå hur försöksverksamheten med spetsutbildningar kan ersättas av permanenta spetsutbildningar. Ändringarna har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Mer information (Regeringen, viktiga lagar och förordningar inför årsskiftet 19/20)

Skolverket bad om Föreningens syn på följande fråga:

Möjligheten för elever att inom ramen för spetsutbildningen kunna läsa kurser på

högskola eller universitet även på Riksrekryterande Estetiskt spetsprogram”.

FSS svar till Skolverket kan ni läsa här:

FSS svar till Skolverket

Vi har lämnat in en skrivelse till Utbildningsutskottet angående estetiska ämnen:

Föreningen Sveriges Spetsutbildningar – FSS ser det som angeläget att ett estetiskt obligatoriskt ämne återinförs på gymnasiet. Vi hoppas att ni har möjlighet att ta del av våra synpunkter i den bifogade skrivelsen. 

Den har även gått med kopia till Utbildningsdepartementet och Skolverket

Bifogade dokument kan ni läsa här:

FSS – Skrivelse angåend estetiskt ämne på gymnasniset >
Bilaga 1 – Ann Bamford yttrande 2011 >
Bilaga 2 – PM Estetisk utbildning >

Bli medlem.

Hej!

Hej!

Vill er skola bli medlem i Föreningen Sveriges spetsutbildningar? Då skickar ni en ansökan till föreningens ordförande Pär Sundbaum, e-post: par.sundbaum@boras.se tillsammans med kontakt- och faktureringsuppgifter samt webbadress till er skola.

Medlemskap kostar 3 000 kr/år. Vill skolan vara med här på föreningens webbplats, www.spetsutbildningar.se (med en kort presentation samt länkar till er/era spetsutbildning/ar), är kostnaden 5 000 kr för en spetsutbildning samt 3 000 kr för den andra spetsutbildningen. För tre eller fler spetsutbildningar är kostnaden ytterligare 1 000 kr för var och en av dessa. Detta är engångskostnader för arbetet med att lägga upp materialet på webbplatsen.

Här finns information om vad vi behöver veta inför presentation av er på webbplatsen. Har ni frågor, är ni varmt välkomna att kontakta någon i styrelsen.