Stipendiet Årets spetselev

För att uppmärksamma de fantastiska studieprestationer som görs runt om i landet delar Föreningen Sveriges spetsutbildningar ut stipendiet Årets spetselev. Stipendiet uppgår till 10 000 kr och delas ut till två elever – en elev inom de estetiska spetsprogrammen och en inom de teoretiska spetsprogrammen.

Nedan kan du läsa om 2022 års stipendiater och våra motiveringar.


Föreningen Sveriges spetsutbildningar delar ut stipendiet Årets spetselev 2022!


William Johansson,
teoretisk spetsutbildning inom smarta system och produkter, ABB-gymnasiet.

Juryns motivering lyder:

William Johansson utses till årets spetselev inom teoretisk spetsutbildning. William har med stor glädje och ambition tagit sig igenom sina tre gymnasieår på spetsutbildningen inom smarta system och produkter.

William bygger i gymnasiearbetet en robothand som tränas för att till exempel greppa föremål olika hårt. Williams ingenjörsmässiga problemlösningsförmåga och högaktuella lösningssätt gör honom till en unik elev och förebild för sina kamrater. Den digitala handen kan exempelvis användas för att  spåra fingrarnas rörelser i VR. Målsättningen med arbetet, är att få det att fungera också för andra delar av kroppen .

Utöver de vanliga skoluppgifterna har William deltagit flitigt för att sprida information om sin skola och sin spetsutbildning Han har varit också varit särskilt ansvarig för att starta upp och driva ”Räkna med spetsen”, en räknestuga som sker efter skoltid där de äldre eleverna hjälper yngre elever med framför allt matematik, fysik, kemi och programmering.

Vi önskar William varmt lycka till med sina fortsatta studier!


Karl Wahlström,
Estetisk spetsutbildning i musik, Södra latins gymnasium, Stockholm.

Juryns motivering lyder:

Karl Wahlström utses till årets spetselev inom estetisk spetsutbildning, musik vid Södra latins gymnasium.

Karl studerar med piano inom den afro-amerikanska genren som huvudinstrument. Han uppvisade tidigt under sin studietid betydande färdigheter som musikant, medmusikant och inspiratör för de ensembler han deltog vid. Han tog också tidigt initiativ som ensembleledare – även utanför ordinarie skoltid – där han ansvarade för arrangemang, repetitioner och som producent för olika tillställningar.

Hans förmåga att engagera sina studiekamrater är omvittnad och han har lett kör, orkester och jazzensembler. Han har uppvisat mycket goda färdigheter, en ambitiös inställning och en hög konstnärlig klass. Karl visar tekniskt kompetens och äger en förbluffande stor kunskapsbank om instrumentation. Till skolans avslutningskonsert i Stockholms konserthus har han ansvarat för att sammanställa, dirigera och instudera sin och sina kamraters egna kompositioner till ett multimediaprojekt av unik art – ett samarbete mellan Bild, Dans och Musik.

Föga överraskande blev han, unikt för Södra latin, antagen direkt till Kungliga musikhögskolans utbildning i komposition.

Karl har en engagerande personlighet, en brinnande entusiasm och en varm personlighet som ger honom en förmåga att samla sina studiekamrater och åstadkomma en mängd produktioner under de år han varit på skolan.

Vi gratulerar Karl till antagningen till Kungliga Musikhögskolans utbildning i komposition och önskar honom varmt lycka till!


Juryn för årets spetselev 2022 har bestått av:
Maria Hahne, Sverker Zadig, Set Rooke, Karin Valentinsson och Pär Sundbaum