Naturvetenskap/Matematik

Gillar du problemlösning, vetenskapligt och kreativt tänkande? Kanske drömmer du om en framtid som forskare? Välj ett program med spännande experiment och en försmak av universitetet. Här hittar du Sveriges spetsutbildningar inom matematik/naturvetenskap. 

Spetsutbildning i matematik>

Spetsutbildningen är en särskild variant av det naturvetenskapliga programmet. Här läser du matematikkurser parallellt och i snabbare takt. I våra specialiseringskurser får du möjlighet att verkligen fördjupa dig inom ämnet. Du får arbeta med utmanande problem och ett stort fokus ligger på problemlösningsteknik. Utbildningen ger dig också en bättre helhetsbild av matematik som ämne.

Danderyd: Danderyds gymnasium


Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets >

Tycker du matematik och problemlösning är roligt och upplever du att det ibland går långsamt fram på vanliga matematiklektioner? På Hvitfeldtska gymnasiets naturvetenskapliga program finns sedan flera år en matematiksektion, där du tillsammans med andra matematikintresserade kan läsa i snabbare takt, utveckla din problemlösningsförmåga, och få en djupare inblick i matematiken.

Göteborg: Hvitfeldtska gymnasiet


Spetsutbildning i matematik Leonardo >

Upptäckarlusta är ledordet! Den matematiska spetsutbildningen Leonardo syftar till att du som har talang för matematik ska ges en utbildningsmiljö som engagerar och öppnar nya oanade möjligheter med matematiken som guide. Tillsammans fördjupar och breddar vi vår matematiska förståelse och använder matematiken för att förklara olika ämnesområden och samhällsutvecklingen som helhet.

Karlskrona: Ehrensvärdska gymnasiet


Matematisk spetsutbildning >

Natur Spets är vår inriktning med fördjupning inom matematik. Du börjar direkt med Matematik 2c och läser sedan alla gymnasiets matematikkurser i ett normalt tempo. Parallellt med de vanliga matematikkurserna läser du en kurs i problemlösning där vi använder undersökande arbetssätt och arbetar i grupp för att lösa svårare matematiska problem. Det finns också möjlighet att läsa ytterligare specialiseringskurser såsom Digitala verktyg. Gymnasiematematiken blir klar under hösten i trean och då får du även möjlighet att läsa universitetskurser i matematik på Linköpings Universitet.

Linköping: Berzeliusskolans gymnasium


Matematik spets >

Naturvetenskapsprogrammet (NA) erbjuder som enda program i Norrland en riksrekryterande spetsutbildning inom matematik. Du läser i grunden Naturvetenskapsprogrammet, men under årkurs 2 läser du mer matematik. Väljer du att läsa upp till fullständig naturvetenskaplig behörighet väljer du dessa som programfördjupning och individuella val. Du får arbeta tillsammans med kunniga och engagerade lärare samt göra experiment, exkursioner och ämnesövergripande projekt.

Luleå: Luleå gymnasieskola >


Fysikprogrammet >

Fysikprogrammets idé är att ge breda och fördjupade kunskaper i fysik för att erövra en förmåga att se fysikens centrala roll i samspelet med de övriga naturvetenskaperna samt medicin och ekonomi.

Lund: Polhemskolan


Matematikprogrammet >

Spetsutbildningen i matematik är en särskild variant av det Naturvetenskapliga programmet, NA, där du läser matematikkurser parallellt och i snabbare takt. Utbildningen har ett utvecklat samarbete med Lunds universitet och därifrån kommer också föreläsare på några av momenten. Utbildningen syftar till att ge dig en bättre helhetsbild av matematik som ämne.

Lund: Polhemsskolan


Spetsutbildning marinbiologi >

Marinbiologisk spetsutbildning ger dig som elev såväl fördjupade som breda kunskaper inom ämnet marinbiologi och naturvetenskap. I utbildningen betonas det naturvetenskapliga arbetssättet. Genom ett tematiskt arbetssätt får du möjlighet att träna på att arbeta som en forskare.

Lysekil: Gullmarsgymnasiet


Scienceprogrammet – spetsutbildning i naturvetenskap >

Vill du förbereda dig för forskarutbildning inom naturvetenskap och matematik? Scienceprogrammet passar dig som har ett särskilt intresse för matematik, fysik och kemi. Här studerar du i snabbare takt, med möjlighet att delta i kurser vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Södertörns högskola. Med spetsprogrammet får du en av de bästa utbildningarna i Europa.

Strängnäs: Europaskolan Strängnäs